odesílání.cz

Důvěryhodný nástroj elektronické komunikace

Nastavení Mozilla Thunderbird

 1. Pro nastavení programu Thunderbird k odesílání pošty spusťte program Thunderbird.
 2. Klikněte na nabídku Nástroje / Nastavení účtu…
 3. V dialogu Nastavení účtu v přehledu vlevo, vyberte dole položku Server odchozí pošty (SMTP). Zobrazí se nabídka Nastavení odchozího serveru (SMTP).
 4. Klikněte na tlačítko Přidat….
 5. Vyplňte v dialogu SMTP server následující pole:
  Název serveru: Certifikované odesílání
  Adresa serveru: odesilani.cz
  Port: 25
  Zabezpečení spojení: STARTTLS
  Způsob Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos
  Jméno uživatele: vaše přihlašovací jméno ke službě odesilani
 6. Klikněte na tlačítko OK.
 7. V okně Nastavení účtu vlevo dole klikněte na Akce účtu a vyberte Přidat poštovní účet….
 8. V okně Založení poštovního účtu vyplňte následující hodnoty:
  Vaše jméno: vyplňte jméno, které se bude příjemci zprávy zobrazovat jako jméno odesílatele (např. Jan Novák, MÚ Chvalice, apod.)
  E-mail: jméno e-mailové schránky, která Vám byla vytvořena na serveru odesilani.cz.
  Heslo: vaše heslo ke službě odesilani.cz
  Klikněte na Pokračovat
 9. Až doběhne testování na servery, vyberte z nabízených možností volbu POP3 (místní úložiště pošty).
 10. Klikněte na tlačítko Ruční nastavení
 11. V řádce příchozí nastavte hodnoty takto
  Příchozí: POP3
  Název serveru: odesilani.cz
  Port: 995
  SSL: SSL/TLS
  Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos
 12. V řádce Odchozí vyberte v poli Název serveru ze seznamu hodnotu odesilani.cz:25
 13. Do pole Uživatelské jméno uveďte vaše přihlašovací jméno ke službě odesilani.cz
 14. Klikněte na tlačítko Vytvořit účet.
 15. V přehledu účtů v okně Nastavení účtu vyberte nově založený účet, je pojmenovaný podle Vaší schránky na serveru odesilani.cz
 16. Do pole Název účtu napište Certifikované odesílání
 17. Do pole E-mailová adresa uveďte adresu, ze které chcete odesílat zprávy, u kterých požadujete potvrzení o odeslání a doručení, také to musí být e-mailová adresa, na kterou máte vystavený elektronický podpis (certifikát), kterým budete zprávy podepisovat.
 18. Do pole Adresa pro odpověď uveďte jméno e-mailové schránky, která Vám byla vytvořena na serveru odesilani.cz.
 19. Potvrďte změny tlačítkem OK.

Import kořenových certifikátů certifikační autority PostSignum

Při používání poštovní schránky vytvořené na serveru odesilani.cz může aplikace Thunderbird zobrazit výstražné upozornění oznamující podezření na neplatný certifikát serveru. To může být způsobeno tím, že certifikát serveru vydala certifikační autorita, jejíž kořenový certifikát neni do aplikace nainstalován, a proto aplikace certifikátům vydaným touto autoritou nedůvěřuje. Server odesilani.cz používá certifikát vydaný certifikační autoritou České pošty PostSignum. Aby aplikace Thunderbird považovala certifikáty této certifikační autority za důvěryhodné, je nutné nejprve importovat kořenové certifikáty PostSignum do úložiště certifikátů aplikace.

Prvním krokem instalace kořenových certifikátů certifikační autority PostSignum je stažení těchto certifikátů ze stránek PostSignum. Tyto stránky jsou na adrese www.postsignum.cz.

Příslušné certifikáty lze nalézt v nabídce stránek Certifikáty a CRL autorit / Certifikáty autorit. Protože má aplikace Thunderbird vlastní úložiště certifikátů, nelze použít žádný z nabízených postupů pro automatickou instalaci. Vyhledejte proto na stránce oddíl Ruční instalace certifikátů certifikačních autorit, kde jsou odkazy na jednotlivé kořenové certifikáty.