odesílání.cz

Důvěryhodný nástroj elektronické komunikace

CENÍK A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Registrace do Systému je bezplatná.
 2. Uživatel má právo na jednoměsíční bezplatný zkušební provoz Systému ode dne, kdy mu byl provozovatelem poprvé aktivován přístup do Systému.
 3. Měsíční poplatek po jednoměsíčním bezplatném užívání Systému je
  Počet uživatelů Měsíční poplatek v Kč bez DPH
  1 1 900 Kč
  2 2 850 Kč
  3 3 250 Kč
  4 4 650 Kč
  5 5 050 Kč
  nad 5 uživatelů individuální dohoda s Provozovatelem
  (dále jen „Poplatek“)
 4. Splatnost Poplatku je vždy na 3 měsíce předlhůtně do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, v němž má být Systém Uživatelem užíván.
 5. Uživatel má právo bezplatně využívat elektronický nástroj UVEŘEJŇOVÁNÍ.CZ, který Provozovatel provozuje na www.uverejnovani.cz.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy nebo její výpovědi se Poplatek Uživateli nevrací.