odesílání.cz

Důvěryhodný nástroj elektronické komunikace

Základní informace

odesílaní.cz nahrazuje listinnou formu komunikace mezi odesílatelem a adresátem (doporučený dopis, dopis s dodejkou) důvěryhodným elektronickým odesíláním a příjmem datových zpráv

 

odesílání.cz výrazně šetří náklady na plnění informačních a dalších povinností formou „papírové“ pošty, protože listinnou poštu nahrazuje zasíláním důvěryhodných emailů.

 

odesílání.cz původně vzniklo a bylo certifikováno v roce 2011 jako nástroj datové komunikace mezi subjekty při zadávání veřejných zakázek - odesílání a příjem datových zpráv při úkonech zadavatele.

 

odesílání.cz je od roku 2011 využíváno nejenom při zadávání veřejných zakázek, ale i dalšími subjekty, které požadují důvěryhodné dodávání zásilek do vlastních rukou adresáta (viz např. zasílání a doručování písemností dle § 10, zák. č 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, předžalobní výzva dle § 142a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

 

odesílání.cz zajišťuje odesílateli prokázání odeslání emailu a jeho doručení včetně všech jeho příloh adresátovi tím, že každá datová zpráva je opatřena časovým razítkem a elektronickou pečetí.

 

odesílání.cz splňuje požadavky platné legislativy na úkony při zadávání veřejných zakázek a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.