odesílání.cz

Důvěryhodný nástroj elektronické komunikace

Často kladené otázky

K čemu slouží odesílání.cz?

Je určeno k odesílání emailů (datových zpráv) tak, aby odesílatel (zadavatel veřejné zakázky, dražebník, věřitel) kvalifikovaným způsobem mohl prokázat provedení příslušného úkonu - odeslání a doručení datové zprávy jinému subjektu - účastníkovi zadávacího řízení, dlužníkovi aj. Odesílatel tak může elektronickou cestou bez použití klasické papírové pošty odeslat např. výzvu k podání nabídky, ale i dražební vyhlášku či předžalobní výzvu.


Jak lze stručně charakterizovat službu odesílání.cz?

odesílání.cz představuje z pohledu uživatele standardní odesílání emailů (datových zpráv) jím používaným emailovým klientem (např. Microsoft Outlook, Thunderbird aj.), a to prostřednictvím nově zřízeného účtu v tomto klientovi využívající poštovní server této služby odesílání.cz, pomocí kterého je email (datová zpráva) odeslán adresátovi a tato zpráva je se záznamem času doručení zprávy opatřena časovým razítkem a elektronickou pečetí (viz též zák. č. 297/2016 Sb., Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce)


Proč nemohu použít „klasický email“ pro důvěryhodné zasílání?

Běžný poštovní klient (Microsoft Outlook, Thunderbird aj.) zejména nesplňuje základní požadavky na důvěryhodné úkony, a to zejména zaznamenávání času elektronického úkonu, pořízení záznamu o elektronickém úkonu, zajištění zprávy proti její změně, archivaci. Tedy klasická emailová komunikace nesplňuje požadavky Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.


Jakým způsobem tedy uživatel odesílá datovou zprávu (email) v odesílání.cz?

Pro důvěryhodný elektronický úkon použije uživatel svého běžného poštovního klienta (emailovou poštu), např. Microsoft Outlook, Thunderbird aj., který však přednastaví tak, aby byla datová zpráva – email odesílán přes poštovní server služby odesílání.cz. Tento server odesílání.cz, spolu s jeho prostředím, kde je provozován, již zabezpečují důvěryhodnou komunikaci mezi odesílatelem a adresátem.


Budu tedy muset změnit svoji e-mailovou odesílací adresu?

Vaši emailovou adresu nemusíte měnit, což by bylo i nepraktické, protože k ní máte např. vázán elektronický podpis, kterým budete (doporučujeme) podepisovat Vaše emaily – datové zprávy při Vámi prováděných elektronických úkonech. Ve Vašem poštovním klientovi budete mít pouze k této emailové schránce zřízen další účet, který si třeba označíte jako certifikované odesílání a Váš email bude odeslán přes tento účet pomocí našeho serveru služby odesílání.cz. Adresát obdrží Váš email s Vaší běžnou emailovou adresou, na kterou Vám může odpovědět.


Kde budu mít uložené odeslané emaily – datové zprávy, které jsem použil Vaší službou odesílání.cz?

Vaše odeslané emaily budete mít jednak uložené ve Vašem poštovním klientovi např. Microsoft Outlook, Thunderbird aj. v sekci Odeslané zprávy. Navíc, protože jste tyto zprávy poslal prostřednictvím serveru odesílání.cz, budou tyto Vaše zprávy uloženy v archivu, ke kterému máte přístup Vaším uživatelským jménem a heslem na www.odesilani.cz. Tento server bude nejenom indikovat, zdali Váš email byl doručen na poštovní server adresáta, tedy z Vaší strany byla splněna povinnost odeslat datovou zprávu, ale k této zprávě byl připojen časový údaj časovým razítkem a byl opatřen elektronickou pečetí. Váš elektronický úkon je důvěryhodný a splňuje všechny požadavky legislativy.


Mohu využít odesílání.cz k prokázání, že jsem email obdržel, např. odpověď od adresáta?

Ano, ale jenom v případě, že tento email Vám bude doručen prostřednictvím našeho poštovního serveru odesílání.cz. Musíte tedy požadovat, aby Vám adresát odpověděl - zaslal svoji zprávu na emailovou adresu xxxx@odesilani.cz, která je Vaším uživatelským jménem v našem systému. Potom tento email od adresáta bude archivován stejně jako Vaše odeslané zprávy a tento email Vám bude přeposlán na Vaši běžnou emailovou adresu.


Jakým způsobem je zabezpečena komunikace se serverem a jak se ověřuje pravost zpráv v archivu?

Komunikace s poštovním serverem odesílání.cz probíhá šifrovaně, a proto je zaručeno, že zpráva, kterou odesíláte, bude přijata nezměněna. Používá se SSL/TLS šifrování pomocí komerčního serverového certifikátu. Každá zpráva, s připojeným údajem o čase provedení příslušného úkonu (časové razítko), je opatřena elektronickou pečetí dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a poté je uložena do archivu.


Je možné si odesílání.cz bezplatně vyzkoušet?

Ano, a to po dobu jednoho měsíce, ale je třeba uzavřít smlouvu, od které, pokud nebudete s naší službou spokojeni, odstoupíte, samozřejmě bez jakýchkoliv poplatků.


Jaké jsou poplatky za odesílání.cz?

Měsíční poplatek za jednoho uživatele je bez DPH 1 900 Kč, bez omezení zaslaných či přijatých zpráv, což je ve výši cca 40 standardních dopisů s doručenkou. Podrobné informace jsou uvedeny v sekci Ceník.